تعاونی مسکن قضات کارمندان دادگستری تهران

تعاونی مسکن دادگستری استان تهران قوه قضاییه ثبت .دیوانعالی کشور شورای نگهبان پروژه شهید خرازی

سوالات متداول اعضا

سوالات اعضا

 آیا با توجه به اطلاعیه های مکرر یک  دو  و سه و چهار

 و پنج . مبالغی که خواسته شده پرداخت گردد

و اسناد را دراختیار تعاونی قرار بدهیم یا خیر ؟؟؟؟

 

پاسخ .

 بنظر حقیر که عضو کوچکی از شما هستم و هم

اکنون عضو هیات مدیره هستم خود شما هم دانا

و هم قوانین را از من بهتر میدانید  و تاکنون هم

سکوت اینجانب از آن بوده که فردا نگویند ما

میتوانستم فلان کار را بکنیم ولی ایشان نگذاشت 

 ولی از انجا که وظیفه ام پاسخ به سوالات

اعضا محترم میباشد ......

اولا   دریافت  وجه 5 میلیون تومان از اعضا  تعاونی

که سند مالکیت بنام آنان صادر شده و حقوق مالکانه

خود را به دیگری انتقال داده اند  غیر قانونی است و

این تصمیم هیات مدیره که بدون مصوبه مجمع میباشد 

 ((  حتی اگر مصوبه مجمع هم داشت غیر قانونی بود 

 چون شرکا در زمین مشاعی نمی توانند برای شرکای

دیگر تعهدی ایجاد کنند )) اینجا سهم انتقال داده نشده

که تعاونی مدعی باشد . فلذا به اعتقاد اینجانب اگر هم

در تعاونی هزینه ای  باید انجام بشود همه باید بصورت

مساوی پرداخت کنند.

 

و دریافت این وجه  غیر قانونی ودوستانی که پرداخت

کرده اند میتوانند  از تعاونی مطالبه کنند ودر صورت عدم

پرداخت وزارت تعاون و مراجع قانونی مراجعه کنند

 

** دوم   درخصوص تحویل سند نیز اگر مدیر عامل متعهد

گردید که بمیزان سهم شما در پروژه شهید بابایی  سند

پروژه 14 هکتاری را بنام شما میزند سند را تحویل بدهید

و اگر همچنان که در جلسات مکرر هیات مدیره ایشان

تاکید دارند که اگر روزی سند 14 هکتار را بدهند بنام اعضا

زده نشود و بنام تعاونی زده  شود که بنده مخالف این

تصمیم هستم  چرا که دیگر هر کاری بخواهند انجام

میدهند و شما هیچ کاری نمی توانید بکنید لذا سند در

برا بر سند یعنی سند جدید بنام شما همزمان با تنظیم

سند بنام شهرداری انجام میشود . نه بنام تعاونی

 

*** سوم  پرداخت هزینه های انجام شده در پروژ مثل

آموزش پرورش و آتش نشانی و .....

بنظر حقیر آدم عاقل تا زمانی که سند مالکیت بنام

خودش نخورد در ملکی صاحب آن معلوم نیست میلیاردی

هزینه نمی کند

هنوز بعد از گذشت 2 سال  از توافق نامه جناب آیت الله

لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه و شهردار محترم سندی صادر نشده

و مشخص نیست شهرداری مالک است یا سپاه  یا وزارت

دفاع یا مسکن شهرسازی چه کسی متعهد به سند زدن

بنام تعاونی است  درثانی مگر شرکت اساس گستر

شرق اعلام آمادگی نکرده که خریداراست و حاضر است

کلیه هزینه های پروژه را پرداخت کند پس چه لزومی دارد

که اعضا بدهند نکته دیگر از 11 تعاونی فقط دادگستری

است که هزینه میکند و پول اعلام کرده که بدهند در حال

که هیچ تعاونی تاکنون شماره حسابی نداده و مخالقف

چنین هزینه های سنگینی هستند

 

مدیر عامل محترم در طول این مدت نتونستن از فنس

هایی که دور تا دو زمین بود محافظت کنند چگونه حالا

میخواهند از این همه هزینه کنند اگر به هر دلیلی نشود

کی پاسخگو است مدیر عاملی که کوچکترین سوالی از

او میپرسی و جواب نمیدهد .

آیا بنظر شما خریدار مخ خ ر دارد بیاید زمینی که مالک آن

هنوز معلوم نیست 500 هزار میلیارد تومان بخرد ؟؟؟

من اگر جای مدیر عامل بودم و صداقت و شفاف سازی

میخواستم بکنم حداقل هر 2 ماه یا سه ماه یک جلسه

میگذاشتم و تمام مزایا و  مشکلات را به اعضا میگفتم و

خودم تنهایی در یک اتاق سربسته بدون اینکه حتی

اعضای مورد اعتماد مجمع را مطلع کنم تصمیم نمی

گرفتم  فردا دیر نیست که تعاونی به  سرنوشت تعاونی

شفق و ..... گرفتار نشود ..

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 17:36  توسط عضو تعاونی  | 

سوالات متداول اعضا

سوالات اعضا

 

 آیا با توجه به اطلاعیه های مکرر یک  دو  و سه و چهار

 و پنج . مبالغی که خواسته شده پرداخت گردد

و اسناد را دراختیار تعاونی قرار بدهیم یا خیر ؟؟؟؟

 

پاسخ .

 بنظر حقیر که عضو کوچکی از شما هستم و هم

اکنون عضو هیات مدیره هستم خود شما هم دانا

و هم قوانین را از من بهتر میدانید  و تاکنون هم

سکوت اینجانب از آن بوده که فردا نگویند ما

میتوانستم فلان کار را بکنیم ولی ایشان نگذاشت 

 ولی از انجا که وظیفه ام پاسخ به سوالات

اعضا محترم میباشد ......

اولا   دریافت  وجه 5 میلیون تومان از اعضا  تعاونی

که سند مالکیت بنام آنان صادر شده و حقوق مالکانه

خود را به دیگری انتقال داده اند  غیر قانونی است و

این تصمیم هیات مدیره که بدون مصوبه مجمع میباشد 

 ((  حتی اگر مصوبه مجمع هم داشت غیر قانونی بود 

 چون شرکا در زمین مشاعی نمی توانند برای شرکای

دیگر تعهدی ایجاد کنند )) اینجا سهم انتقال داده نشده

که تعاونی مدعی باشد . فلذا به اعتقاد اینجانب اگر هم

در تعاونی هزینه ای  باید انجام بشود همه باید بصورت

مساوی پرداخت کنند.

 

و دریافت این وجه  غیر قانونی ودوستانی که پرداخت

کرده اند میتوانند  از تعاونی مطالبه کنند ودر صورت عدم

پرداخت وزارت تعاون و مراجع قانونی مراجعه کنند

 

** دوم   درخصوص تحویل سند نیز اگر مدیر عامل متعهد

گردید که بمیزان سهم شما در پروژه شهید بابایی  سند

پروژه 14 هکتاری را بنام شما میزند سند را تحویل بدهید

و اگر همچنان که در جلسات مکرر هیات مدیره ایشان

تاکید دارند که اگر روزی سند 14 هکتار را بدهند بنام اعضا

زده نشود و بنام تعاونی زده  شود که بنده مخالف این

تصمیم هستم  چرا که دیگر هر کاری بخواهند انجام

میدهند و شما هیچ کاری نمی توانید بکنید لذا سند در

برا بر سند یعنی سند جدید بنام شما همزمان با تنظیم

سند بنام شهرداری انجام میشود . نه بنام تعاونی

 

*** سوم  پرداخت هزینه های انجام شده در پروژ مثل

آموزش پرورش و آتش نشانی و .....

بنظر حقیر آدم عاقل تا زمانی که سند مالکیت بنام

خودش نخورد در ملکی صاحب آن معلوم نیست میلیاردی

هزینه نمی کند

هنوز بعد از گذشت 2 سال  از توافق نامه جناب آیت الله

لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه و شهردار محترم سندی صادر نشده

و مشخص نیست شهرداری مالک است یا سپاه  یا وزارت

دفاع یا مسکن شهرسازی چه کسی متعهد به سند زدن

بنام تعاونی است  درثانی مگر شرکت اساس گستر

شرق اعلام آمادگی نکرده که خریداراست و حاضر است

کلیه هزینه های پروژه را پرداخت کند پس چه لزومی دارد

که اعضا بدهند نکته دیگر از 11 تعاونی فقط دادگستری

است که هزینه میکند و پول اعلام کرده که بدهند در حال

که هیچ تعاونی تاکنون شماره حسابی نداده و مخالقف

چنین هزینه های سنگینی هستند

 

مدیر عامل محترم در طول این مدت نتونستن از فنس

هایی که دور تا دو زمین بود محافظت کنند چگونه حالا

میخواهند از این همه هزینه کنند اگر به هر دلیلی نشود

کی پاسخگو است مدیر عاملی که کوچکترین سوالی از

او میپرسی و جواب نمیدهد .

آیا بنظر شما خریدار مخ خ ر دارد بیاید زمینی که مالک آن

هنوز معلوم نیست 500 هزار میلیارد تومان بخرد ؟؟؟

من اگر جای مدیر عامل بودم و صداقت و شفاف سازی

میخواستم بکنم حداقل هر 2 ماه یا سه ماه یک جلسه

میگذاشتم و تمام مزایا و  مشکلات را به اعضا میگفتم و

خودم تنهایی در یک اتاق سربسته بدون اینکه حتی

اعضای مورد اعتماد مجمع را مطلع کنم تصمیم نمی

گرفتم  فردا دیر نیست که تعاونی به  سرنوشت تعاونی

شفق و ..... گرفتار نشود ..

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 17:36  توسط عضو تعاونی  | 

رسیدگی بازرسان شرکت تعاونی مسکن به تخلف بزرگ یک عضو هیات مدیره

رسیدگی بازرسان شرکت تعاونی مسکن

به تخلف بزرگ یک عضو هیات مدیره

این تخلف بسیار بزرگ و البته بزرگتر اینکه این موضوع را از طریق وزارت تعاون

پیگیری کرده  هیات مدیره  مصوب کرد مجمع فوق العاده برگزار  و به تخلفات

این عضو متخلف رسیدگی کند ولی نمیدانم چرا 40 روز از این مصوبه میگذرد و این

عضو متخلف همچنان دارد تخلف میکند و کسی کاری به کارش ندارد

 

مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مسکن قضات و کارکنان دادگستری استان تهران

سلام علیکم  احتراما 

درخواست اعتراض مورخ 2/7/ 92 جناب آقای حسن جراحی عضو محترم هیئت مدیره   

(... تقاضای فتوکپی از صورتجلسات هیات مدیره و مجمع عمومی ...     )

مورد امعان نظر قرار گرفت و بازرسان شرکت تعاونی بشرح ذیل اعلام نظر مینمایند .

نظر به اینکه برابر اساسنامه شرکت تعاونی مسکن قضات و کارمندان دادگستری استان

تهران مسولیت حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر شرکت بعهده مدیر عامل محترم شرکت تعاونی

میباشد و مشارالیها در قبال محو وامحای هر برگ از مدارک و اسناد شرکت به اعضای

پاسخگو و مسئولیت خواهد داشت .                            

 لذا با عنایت به مراتب فوق خروج هر برگ رونوشت از اسناد و اوراق شرکت تعاونی

از دفتر شرکت قبلا بایستی با هماهنگی و اذن مدیر عامل محترم و تصویب هیات مدیره باشد

ولیکن ملاحظه و رویت اوراق و مصوبات هیات مدیره و مجامع عمومی در دفتر تعاونی از

حقوق هریک از

مدیران و بازرسان شرکت میباشد .

.علیهذا با توجه به اینکه آقای حسن جراحی احدی از اعضای هیات مدیره اوراق مورد نظرشان را

صورتمجلس مجمع عمومی مورخ 27/ 5/ 92 ) را بدون موافقت هیات مدیره و یا مدیر عامل

شرکت از دفتر تعاونی خارج نموده است بازرسان شرکت  باتفاق ضمن نکوهش و   .....  حرکت

آقای حسن جراحی انتظار دارند نامبرده با اعضای هیات مدیره هماهنگی و تعامل بیشتری در راستای

منافع و مصالح  شرکت  و تعهدی که به اعضای محترم شرکت تعاونی دادده اند از خود ابراز نمایند

 دفتر تصویر اظهار نظر بازرسان به  آقای حسن جراحی ابلاغ گردد .

بازرسین شرکت  

 

    قلی رضایی             خزلی                   فریبرزیان

 

نکات حقوقی و اخلاقی پاسخ بازرسین شرکت به یک تقاضای ساده

1 -  (... تقاضای فتوکپی از صورتجلسات هیات مدیره و مجمع عمومی ...     )

با اذن و اجازه و تصویب هیات مدیره

همانطور که ملاحظه کردید من از مدیر عامل و اعضای هیات مدیره تقا ضا رونوشت و فتوکپی صورتجلسات هیات مدیره را کردم که مخالفت کرده و گفتن فقط اینجا بخوان و حق ندارید ببری بیرون چرا؟ چون ممکن است خدای نکرده به اعضای تعاونی نشون بدی و بعبارتی این اسناد محرمانه خیلی محرمانه و شاید سری باشد

انتشار و  اطلاع اعضاء از مصوبات مجمع و مصوبات هیات مدیره یک حق قانونی و هیچ شخصی حق جلو گیری از آن را ندارد  هیات مدیره موظف است به انحای مختلف اعضا را از کوچکترین تصمیمات و برنامه های خود مطلع کند  جالب اینکه بازرسین شرکت که میبایست به این تخلف آشکار و مبرهن مدیر عامل رسیدگی و تذکر بدهند اقدام اینجانب را نکوهش و مذمت میکنند و خنده دار تر اینکه اعلام میکندد مدیر عامل در قبال محو و امحای رونوشت مدارک مسول است .اولا محو و امحا چه ربطی به موضوع دارد

ایا منظور این است که با بردن فتوکپی مصوبات مجمع عمومی  به بیرون اصل آن محو  و امحا میشود یا اینکه اطلاع یافتن اعضا از تصمیمات شما مبنی بر دریافت پاداش 35 میلیونی  11 میلیونی و یا حقوق ماهانه           یک میلونی  محو میشود   آیا اعضا حق نخواهند داشت از هزینه های با خود و بی خود مطلع شوند چقدر مخفی کاری و پوشاندن حقایق  مگر نه این است که اعضای صاحب این زمین هستند ایا نباید بدانند چند نفر پول ریختن به حساب تعاونی و چند نفر نریختن  آیا اعضا حق ندارند بدانند آیا مدیران شرکت در مهلت های اعلام شده خودشان پول را واریز کرده اند  آیا  مطلع شدن اعضا از مصوبات تخلف و جرم است . آقای مدیر عامل اگر میخواهی سرنوشت این تعاونی مانند تعاونی های دیگه نشود و عاقبت بخیر بشوی چاره ای نداری جز اطلاع رسانی و دسترسی آسان اعضا به کلیه تصمیات مدیران شرکت هرگونه اقدامی باید به اطلاع اعضا برسد شما  یک توجه ای به وبلاک تعاونی بیاندازیی فقط اطلاعیه مدارک بیارید پول بریزید بحساب  اخراج میشوید آیا اعضا نباید بدانند اصلا از مجمع تا حالا چند جلسه هیات مدیره برگزار شده  غایبین و حاضرین جلسه چه کسانی هستند دلایل مخالفت و یا موافقت با مصوبات چه بوده  ششماه از سال مالی میگذرد مدیر عامل میبایست حد اقل هر سه ماه یک بار تراز مالی خود را ارائه میداد

بازرسین در پاسخ نامه من که یک نسخه فتوکپی مصوبه را خواستم این عمل را نکوهش و تذکر میدهند که با هیات مدیره  هماهنگ باش

یعنی اگر فتوکپی بخواهی هماهنگ نیستی و در جهت منافع تعاونی حرکت نکردی واقعا من باید از چنین تقاضایی که کردم از تک تک اعضا عذر خواهی و در درگاه خداوند طلب مغفرت و امرزش بخواهم چرا که مرتکب گناه کبیره ای شدم چرا یک عضو هیت مدیره چنین کار خلاف عفت و ...

انجام داده من قول میدهم که دیگه چنین خطایی مرتکب نشوم

براستی با این بازرسان هماهنگ میشود به آینده این تعاونی امیدوار بود و مطمئن باشیم که بازرسان مواظب تخلفات مدیران هستند من که مطمئن هستم .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۲ساعت 1:11  توسط عضو تعاونی  | 

تهدیدات مکرر غیر قانونی مدیر عامل

این روزها  از طریق تلفن همراه هر روز یک تهدیدی

از سوی مدیر عامل میآید که اگر پول

نریزید /////////؟؟؟؟؟؟؟؟

عضویت شما لغو خواهد شد 

 هر چند تا کنون از   ۵ هزار عضو 

 اتحادیه صرفا   حدود ۲۵۰ الی ۳۰۰ نفر وجه واریز

 کرده اند جالب اینکه از  حدو ۵۰  نفر هیات مدیره ها و

مدیر عامل های تعاونی صرفا ۲ نفر وجه را واریز کرده اند

 و خود مدیران  شرکت تعاونی های  ۱۱ گانه اعتقادی

به پرداخت این مبلغ ندارند 

مشخص نمی باشد کاری که خودشان انجام نمیدهند

چرا از دیگران میخواهند انجام بدهند

 نکته بعدی اینکه یعنی اگر پرداخت نکنند سند منگوله دار

سربی شون باطل میشه و  شخص دیگری جای ایشان

معرفی میشود  این از اون حرف هاست ........

اگر حتی ۴۹۹۹ نفر پرداخت کنند یک نفر هم که پرداخت

نکند نمی توان سند کسی را باطل و یا عضویت وی را

لغو کرد چرا که هیات مدیره  چنین اختیاری ندارد

و تهدیدات مکرر مدیر عامل  که از روی ضعف میباشد

فاقد مبنای قانونی میباشد

مبنا و مستند قانونی ؟

اعضا به تهدیدات توجه ای ندارند و تقاضای مجمع

فوق العاده را دارند و اخذ توضیح و شفاف سازی از مدیران

شرکت را بخواهند که ۱۵ میلیارد تومان پول کجا و چگونه

 و با کدام مجوز مجمعی میخواهند خرج کنند

 مگر نه این است که بودجه تعاونی  ۵۰۰ میلیون تومان

تصویب شده یعنی مدیر عامل حق ندارد بیش ازاین خرج

کند مگر مصوبه مجمع را داشته باشد .

اگر فردا سند را نزدند بنام تعاونی و همانطور که آمدند

و فنس ها راجمع کردند و هیچ کاری نتونستید بکنید کی

جواب گوی این هزینه ها ست

بجای گرفتن ۱۵ میلیون  پاداش ۶ماهه

و حقوق ماهانه یک میلیون تومان 

 کمی هم جواب گو باشید

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ساعت 1:18  توسط عضو تعاونی  | 

تقاضای برگراری مجمع فوق العاده

 

با توجه به اطلاعیه های   مکرر تعاونی مسکن قضات

 و کارمندان دادگستری و اعتراض اعضا به روند اجرایی

 عده کثیری  از اعضا تعاونی تقاضای برگزاری

 مجمع فوق العاده را دارند تا اعضای هیات مدیره و

مدیر عامل در خصوص مبالغ دریافتی و برنامه های

مدیر عامل و ............. 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ساعت 1:0  توسط عضو تعاونی  | 

سوالات اعضا تعاونی

سوالات اعضا

 آیا با توجه به اطلاعیه های مکرر یک  دو  و سه و چهار

 و پنج . مبالغی که خواسته شده پرداخت گردد

و اسناد را دراختیار تعاونی قرار بدهیم یا خیر ؟؟؟؟

 

پاسخ .

 بنظر حقیر که عضو کوچکی از شما هستم و هم

اکنون عضو هیات مدیره هستم خود شما هم دانا

و هم قوانین را از من بهتر میدانید  و تاکنون هم

سکوت اینجانب از آن بوده که فردا نگویند ما

میتوانستم فلان کار را بکنیم ولی ایشان نگذاشت 

 ولی از انجا که وظیفه ام پاسخ به سوالات

اعضا محترم میباشد ......

اولا   دریافت  وجه 5 میلیون تومان از اعضا  تعاونی

که سند مالکیت بنام آنان صادر شده و حقوق مالکانه

خود را به دیگری انتقال داده اند  غیر قانونی است و

این تصمیم هیات مدیره که بدون مصوبه مجمع میباشد 

 ((  حتی اگر مصوبه مجمع هم داشت غیر قانونی بود 

 چون شرکا در زمین مشاعی نمی توانند برای شرکای

دیگر تعهدی ایجاد کنند )) اینجا سهم انتقال داده نشده

که تعاونی مدعی باشد . فلذا به اعتقاد اینجانب اگر هم

در تعاونی هزینه ای  باید انجام بشود همه باید بصورت

مساوی پرداخت کنند.

 

و دریافت این وجه  غیر قانونی ودوستانی که پرداخت

کرده اند میتوانند  از تعاونی مطالبه کنند ودر صورت عدم

پرداخت وزارت تعاون و مراجع قانونی مراجعه کنند

 

** دوم   درخصوص تحویل سند نیز اگر مدیر عامل متعهد

گردید که بمیزان سهم شما در پروژه شهید بابایی  سند

پروژه 14 هکتاری را بنام شما میزند سند را تحویل بدهید

و اگر همچنان که در جلسات مکرر هیات مدیره ایشان

تاکید دارند که اگر روزی سند 14 هکتار را بدهند بنام اعضا

زده نشود و بنام تعاونی زده  شود که بنده مخالف این

تصمیم هستم  چرا که دیگر هر کاری بخواهند انجام

میدهند و شما هیچ کاری نمی توانید بکنید لذا سند در

برا بر سند یعنی سند جدید بنام شما همزمان با تنظیم

سند بنام شهرداری انجام میشود . نه بنام تعاونی

 

*** سوم  پرداخت هزینه های انجام شده در پروژ مثل

آموزش پرورش و آتش نشانی و .....

بنظر حقیر آدم عاقل تا زمانی که سند مالکیت بنام

خودش نخورد در ملکی صاحب آن معلوم نیست میلیاردی

هزینه نمی کند

هنوز بعد از گذشت 2 سال  از توافق نامه جناب آیت الله

لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه و شهردار محترم سندی صادر نشده

و مشخص نیست شهرداری مالک است یا سپاه  یا وزارت

دفاع یا مسکن شهرسازی چه کسی متعهد به سند زدن

بنام تعاونی است  درثانی مگر شرکت اساس گستر

شرق اعلام آمادگی نکرده که خریداراست و حاضر است

کلیه هزینه های پروژه را پرداخت کند پس چه لزومی دارد

که اعضا بدهند نکته دیگر از 11 تعاونی فقط دادگستری

است که هزینه میکند و پول اعلام کرده که بدهند در حال

که هیچ تعاونی تاکنون شماره حسابی نداده و مخالقف

چنین هزینه های سنگینی هستند

 

مدیر عامل محترم در طول این مدت نتونستن از فنس

هایی که دور تا دو زمین بود محافظت کنند چگونه حالا

میخواهند از این همه هزینه کنند اگر به هر دلیلی نشود

کی پاسخگو است مدیر عاملی که کوچکترین سوالی از

او میپرسی و جواب نمیدهد .

آیا بنظر شما خریدار مخ خ ر دارد بیاید زمینی که مالک آن

هنوز معلوم نیست 500 هزار میلیارد تومان بخرد ؟؟؟

من اگر جای مدیر عامل بودم و صداقت و شفاف سازی

میخواستم بکنم حداقل هر 2 ماه یا سه ماه یک جلسه

میگذاشتم و تمام مزایا و  مشکلات را به اعضا میگفتم و

خودم تنهایی در یک اتاق سربسته بدون اینکه حتی

اعضای مورد اعتماد مجمع را مطلع کنم تصمیم نمی

گرفتم  فردا دیر نیست که تعاونی به  سرنوشت تعاونی

شفق و ..... گرفتار نشود ..

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 11:12  توسط عضو تعاونی  | 

اطلاعیه شماره 5

« اطلاعیه شماره 5 »

اعضاء محترم تعاونی مسکن قضات وکارمندان دادگستری کل استان تهران

محترما" به استحضار می رساند ، شرکت تعاونی مسکن قضات وکارمندان دادگستری استان تهران به اتفاق یازده تعاونی دیگر ، پس از تصرف وتملک اراضی منطقه 22 بعداز شهرک شهید باقری ، ادامه اتوبان همت (اتوبان شهید خرازی ) ومجاورمجموعه تفریحی وگردشگری هزارویک شهر اقدام به دعوت شرکت مهندسین مشاور نموده که از بین شرکتهای مهندسین مشاور ، شرکت اساس گستر شرق بعنوان طرف قرارداد خدمات مشاوره ای جهت طراحی فاز صفر انتخاب شد که از تاریخ 15/04/92 با شروع اجرای قرار داد خدمات مشاوره ،شرکت مشاور مشغول کار بوده و میباشد. که عنقریب فاز صفر قراردادبه مرحله پایانی خواهد رسید ، تملک وتصرف ،اجرای قرارداد، تنظیم سند مالکیت ، دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری و اجرای خدمات مشاوره و ثبت دردولت الکترونیک ،هزینه نگهداری ، پرداخت حق السهم آموزش وپرورش و آتش نشانی نیازمندهزینه مالی خواهد بود، همچنین طراحی فاز یک ودو وآماده سازی شهرک نیازمند پرداخت هزینه خواهد بود که پرداخت هزینه ها بعهده اعضای تعاونی می باشد باتوجه بررسی بعمل آمده ومشاوره باگروه فنی شرکتهای تعاونی یازده گانه و مصوب هیات مدیره تعاونی این شرکت ،بصورت علی الحساب جهت اجرای عملیات مذکور برای دریافت پروانه وشروع به عملیات آماده سازی هر مترمربع تراکم دویست هزار ریال ، (معادل بیست هزار تومان) تعیین شده است کسانیکه درمنطقه 4 دارای 5/596 متر زمین بوده اند به میزان 88/190 مترمربع تراکم سهم آنها خواهد بود و کسانیکه دارای 5/471 مترمربع زمین بوده اند به میزان 88/150 مترمربع تراکم مالک خواهند شد ،کسانیکه 100مترمربع زمین درمنطقه 4 شهرداری تهران دارند حدود 32 مترمربع تراکم مالک هستند .دریافت هزینه های اعلام شده ومبلغ تعیین شده براساس تراکم درمنطقه 22شهرداری تهران توسط هیأت مدیره تعاونی تعیین واعلام می شود تااینکه اعضای تعاونی ،خریداران امتیاز از اعضاء، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور اطلاعیه ودر سه 3 قسط بحساب شماره 0105809360005 بنام تعاونی مسکن قضات وکارمندان دادگستری کل استان تهران بانک ملی شعبه کاخ دادگستری پرداخت واصل رسید پس از تهیه تصویر به دفتر تعاونی ارائه نمایند . قسط اول : ظرف 15 روز ازتاریخ صدور اطلاعیه قسط دوم : پس از انقضای 2ماه ظرف 15روز از تاریخ انقضای 2ماه قسط سوم : پس از انقضای 4 ماه ، ظرف 15 روز توسط عضو وسهامدار به حساب تعاونی پرداخت نمائید: فلذا نکاتی را متذکر می گردیم :

  1. آن دسته از اعضای تعاونی که تابحال مدارک خواسته شده در اطلاعیه شماره 2 مورخ 16/02/92 هیأت مدیره را به دفتر تعاونی ارائه نکرده اند، ظرف 15 پانزده روز از تاریخ صدور این اطلاعیه به دفتر تعاونی ارسال نمایند درغیر این صورت هیأت مدیره هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنان ندارد و بر اساس قانون تعاون و اساسنامه نسبت به عضویت اتخاذ تصمیم می نماید .با عنایت به اینکه زمین منطقه 4 به شهرداری تهران تحویل داده شد و زمین در منطقه 22 باموافقت اکثریت اعضای حاضر درمجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال 91 در تصرف تعاونی ها قرار گرفته است پس از تصویب در مجمع عمومی ریاست محترم قوه قضائیه وشهردار تهران درراستای فرمان مقام معظم رهبری توافقنامه ای مبنی بر تحویل زمین منطقه 4 به شهرداری و در عوض ان زمین منطقه 22 به تصرف تعاونی ها درامده و قبلا به اطلاع اعضاء رسده است.

  2. آن دسته از افرادی که امتیاز از اعضا خریداری کرده اند مکلف هستند ظرف 15 روز از تاریخ صدور اطلاعیه الف) مدارک مورد نظر تعاونی را به دفتر تعاونی تحویل دهند ب) ظرف مهلت مقرر 2درصد تعیینی را به حساب تعاونی پرداخت نموده وفیش آن را به دفتر تسلیم نمایند .

  3. به کلیه ی اعضای تعاونی وخریداران سهم (سهامدارغیرعضو) ابلاغ می شود هزینه های پرداخت انتخاب مشاور ، ثبت دردولت الکترونیک ، هزینه ی سهم آموزش وپرورش ، هزینه سهم آتش نشانی ، هزینه اجرای طراحی فاز 1و2 ، وهزینه اجرای عملیات آماده سازی توسط گروه فنی بصورت علی الحساب وهرمترمربع تراکم مبلغ بیست هزارتومان تعیین واز تاریخ صدور اطلاعیه ظرف 6 ماه وهر دوماه یک قسط به حساب شماره فوق پرداخت وفیش پرداختی را به دفتر تعاونی تسلیم نمایند اگر اعضا وخریداران امتیاز درمهلت های مقرره سهم خودرا پرداخت ننمایند مسئولیت مدنی متوجه آنان خواهد بود که هیأت مدیره وفق اساسنامه وقانون تعاون خسارت عدم پرداخت را تعیین واز آنها دریافت خواهد کرد اگر عضو یا خریدار امتیاز به تعهدات واطلاعیه های هیأت مدیره توجه نکند نسبت سهم او بارعایت قانون تعاون وماده 58 اساسنامه تعاونی تصمیم گیری خواهد شد .

  4. اقدامات انجام شده ی شرکت اساس گستر شرق در سایت نگهداری می شود وتوسط اعضا قابل رویت بوده وامیدواریم به سایت تعاونی به آدرس TMghozat.ir مراجعه نمایند ودرارائه نظر جهت کیفیت امر این تعاونی را همراهی نمایند.

  5. اولا" نقل وانتقال سهام وتجزیه ی سهم طبق اساسنامه وقانون تعاون ممنوع است ثانیا" اگر عضوی ویا سهام دار غیرعضوی سهم خود را به دیگری واگذار نموده فروشنده وخریدار مکلفند ظرف 15 روز به دفتر تعاونی جهت ثبت در ستون نقل وانتقالات مراجعه نمایند

  6. از کلیه اعضاء وسهامداران تقاضا می شود به سایت تعاونی باکد ملی مراجعه واطلاعات شخصی وسجلی وملکی را ملاحظه ودرصورت لزوم اصلاح وتکمیل نمائید اگر نظری نسبت به پروژه دارید درسایت درج نمائید .

  7. ضمن رعایت موارد فوق توسط عضو و سهامدار غیر عضو و اجرای اطلاعیه ،کسانیکه تمایل دارند سهم آنها فروخته شود ظرف 15 روز از تاریخ صدور اطلاعیه با کد ملی به سایت تعاونی مراجعه و نظر خود را اعلام نمایند.

  8. ضمنا" به کلیه ی اعضا وسهامدارغیر عضو تعاونی مسکن شورای نگهبان پیشنهاد می شود که مدارک واسنادمورد نظر این تعاونی را که دراطلاعیه شماره 2 وموارد این اطلاعیه را رعایت نموده وبه دفتر تعاونی مسکن قضات وکارمندان دادگستری کل استان تهران تحویل دهند .

    شرکت تعاونی مسکن قضات وکارمندان داذگستری کل استان تهران پس از تصرف زمین درمنطقه 22 باهمکاری دیگر تعاونی ها نسبت به مراقبت از زمین از طریق انتخاب نگهبان واستقرار کانکس اقدام به نگهداری می نماید ودر محدوده اراضی تابلوی تعاونی های یازده گانه نصب شده است وحدوداربعه زمین باانتخاب مشاور ونقشه برداران ثبت وشهرداری تعیین شده و بارعایت سیستم شهرسازی وثبتی به متراژ 143060 مترمربع تعیین وطبق GIS نقشه شهرداری ثبت شده است که سند مالکیت اراضی براین مبنا صادر خواهد شد ضمنا" باپیگیری بعمل آمده وموافقت وزیر محترم وقت راه وشهرسازی وسازمان ملی زمین ومسکن مقدمات تنظیم سند مالکیت فراهم شده است ، اطلاعات تکمیلی دراسرع وقت به استحضار کلیه اعضاء خواهد رسید.عضوهیأت مدیره ومدیرعامل  خورشیدی

                                                              

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 11:11  توسط عضو تعاونی  | 

با سلام

تعاونی مسکن دادگستری تهران و ۱۰ تعاونی دیگر از

جمله شورای نگهبان و ثبت و دادسرای انتظامی قضات

و دیوان عالی کشور و دادسرای ویژه روحانیت و ..........

 ۱۱ تعاونی هستند که همگی درزمین های شهید بابایی

(سابق) زمین برای اعضا خریداری کردند و سند رسمی

منگوله دار مشاعی بنام تک تک اعضا در دفترخانه اسناد

رسمی تنظیم گردید (جدید ۱۴هکتاری شهید خرازی )

البته بجز تعاونی اداره ثبت که بنام صندوق ثبت میباشد .

این ۱۱ تعاونی یک نفر مدیر عامل یا عضو هیات مدیره

در روزهای یکشنبه صبح جلساتی تحت عنوان اتحادیه

برگزار میکنند جهت هماهنگی بیشتر و پیگیری موضاعات

و پیشنهادات ارایه شده مصوبات این اتحادیه کجاست ؟

تعاونی دادگستری چرا فقط با ثبت (آن هم یک نفر است

ریس صندوق به تنهایی درباره کل اعضا تصمیم میگیرد)

چرا مواضع سایر تعاونی ها شفاف بیان نمیشود 

 چون با شما مخالف هستند پس صدای مخالف نباید

شنید  ظاهرا در اینجا یک نفر میفهمد آن هم مدیر عامل

 ۲ سال از امضای تفاهم نامه و قرارداد فی مابین

شهرداری تهران و ریاست محترم قوه قضایئه میگذرد

ولی خبری از سند نیست و وعده های سر خرمن توسط

افرادی که این تعاونی  برایشون نون دونی شده میشنویم

آیا میشود به افرادی که برای  فرداشون هم برنامه ندارند

سند را تحویل آنان داد و با وکالت محضری که قبلا گرفتن

 همه  چیز را بر وفق مراد و سلیقه خود انجام دهند آیا

بهتر نبود مدیر عامل به ظاهر محترم اعضا را دعوت میکرد

و گزارشی از عملکرد ۶ ماهه خود میدادند و نظرات موافق

 و مخالف را میشنیدند و یکسره و یک تنه پیش قاضی

نمی رفت فعلا که زمان دارد سژری میشود و وارد سال

 سیزدهم میشویم با این تفاوت که در تعاونی های دیگر

و سنوات قبل هزینه ای هم انجام نمیشد ولی حالا

۱۰۰میلون تومان فقط پاداش و عیده و حقوق ....

میدهیم بعلاوه ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سه میلیارد تومان

حدودا برای طراحی و نقشه کشی و ... برای زمینی که

معلوم نیست مالک اون چه کسی است شهرداری؟

یا ارتش ؟ یا سپاه ؟ یا زمین شهریی؟

آیا بنظر نمیرسد این همه هزینه انجام شده نه تنها

قیمت زمین ها را که افزایش نداده بلکه کاهش هم داده

یک سال پیش همین زمین ها را ۱۲۰ میلیون خرید و

 فروش میشد و لی الان زیر ۱۰۰ میلیون شده

 مگر نه این  است که این همه هزینه و پاداش داده

میشود که اعضای تعاونی بهره ای ببرند

 فقط دوستان اطلاعیه

پشت سرهم میدهند که پول پرداخت کنید آخر که چه ؟

چه کسی مسولیت کاهش ارزش سهام را می پزیرد

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ساعت 12:26  توسط عضو تعاونی  | 

جک حقوقی عزل عضو هیات مدیره توسط عضو دیگر

 

سلام

 

شاید  تا به امروز جک های زیادی خوانده باشید ولی  جک حقوقی 

 کمتر شنیده باشید و آن هم عزل یکی از اعضای هیات مدیره تعاونی

توسط اعضای دیگر آن هم بدلیل توانایی زیاد

مدیر عامل تعاونی مسکن دادگستری تهران  در جلسه هیات مدیره

مطرح مینماید  که جناب آقای بختیاری عضو محترم تعاونی مسکن  بدلیل

قبول سمت مدیر عاملی تعاونی دادسرای تهران حق حضور

در جلسات هیات مدیره را ندارد فلذا

عزل و عضو علی البدل ( این عضودر مجمع  کمتر از یک صدم  اعضا

را بدست آورده ) جایگزین وی شود .

درصورتی که با توجه به ماده ۴۰ اساسنامه بند ۴

 هیات مدیره  فقط میتواند قبول در خواست استعفاء عضو را نماید

و عزل اعضای هیات مدیره فقط با مجمع عمومی است .

جناب بختیاری  این موضوع را از وزارت تعاون نیز استعلام کردند 

ولی مرغ مدیر عامل یک پا دارد و ایشان  ضمن دعوت عضو علی البدل

از حضور ایشان  ممانعت نمودن یک بار به بازرسان شرکت اعلام کردند

 که جناب اقای فردوسی ضمن قبول شکایت جناب بختیاری مراتب

به وزارت تعاون اعلام گردید ولی دو بازرس دیگر مواضع مدیر عامل

 را تایید کردند  در همین خصوص پرونده ای در وزارت تعاون مطرح و به

 دایره حقوقی  ارجاع جهت اقدام و پیگیری قضایی که به محض وصول

نتیجه قضایی اعلام خواهد شد

در ذیل نامه عضو هیات مدیره به بازرس جدید درج گردیده که تاکنون

پاسخی توسط بازرس محترم که خود قاضی تجدید نظر نیز هستند. وصول

نشده است .

بسمه تعالی

 محضر جناب آقای مهدیقلی رضایی

بازرس محترم منتخب مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده نوبت دوم مورخ 1392/05/27

شرکت تعاونی مسکن قضات و کارمندان دادگستری کل استان تهران زید عزه

سلام علیکم ؛

با احترام ، نظر به اینکه اینجانب حسین بختیاری دربالا عضو شرکت تعاونی مسکن قضات و کارمندان دادگستری کل استان تهران بشماره ثبت 164915 که در مجمع عمومی عادی سالیانه سال ماضی بعنوان احد از اعضای اصلی هیات مدیره شرکت انتخاب گردیده بطوریکه پس از مضی چندین ماه از انجام وظیفه بعنوان عضو هیات مدیره غیر موظفی، از تاریخ دوازدهم آذر ماه سال یکهزار و سیصدو نود ویک مدیر عاملی شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران بشماره ثبت 225962 را تصدی و بر همین اساس صدیق ارجمندم جناب آقای دکتر علی اصغر شفیعی خورشیدی عضو هیات مدیره و مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مسکن با تلقی اینکه پذیرش همزمان عضویت هیات مدیره تعاونی استان و مدیرعاملی تعاونی دادسرا مشمول مقررات بند دو ماده 21 اساسنامه 78 ماده ای مصوب مورد عمل شرکت بوده بدون پرداختن کامل به شرح مصداقی و توضیح کامل موضوع اقدام به استعلام کلی از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان نموده که مرجع مذکور هم در مقام پاسخ صرفاً بند 2 ماده 21 را تشریح نموده و متعاقب آن با طرح شبهه پیش آمده در جلسه هیات مدیره ، با کمال تاسف بر خلاف موازین قانونی ، هیات مدیره مقرر داشته یکی از اعضای علی البدل هیات برای مدت باقیمانده ماموریت بجانشینی دعوت به حضور در جلسات گردد که بلافاصله در جهت رفع مشکل و تعیین تکلیف قانونمند، بموجب مرقومه شماره 40/92/ت/20 بطور شفاف و طرح مصداق مراتب را از مدیر کل محترم حقوقی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استعلام که مطابق جوابیه واصله به عنوان مدیر کل استان تهران عدم ممنوعیت تصدی همزمان دو سمت غیر مشابه (عضو هیات مدیره و مدیرعاملی ) در تعاونیهای مشابه در بخش تعاونی تحصیل گردیده است. لذا با التفات به مراتب معروضه که موجب تصدیع اوقات شریف گردید و اینکه علیرغم ابلاغ استعلام و پاسخ مأخوذه و تقدیم تصاویر آن به آقایان امیر خزلی و فردین ربیعی دو تن از بازرسان محترم دوره قبل و حال شرکت که از باب انتظار در اقدام قانونی با توجه به شرایط حاکم به نظر میرسد تکلیف مالایطاق باشد و در عین حالیکه با وصول جوابیه اخیر الذکر موجبات قانونی رفع ابهام و ارشاد و رهنمون حقوقی اساتید بزرگوارم در هیات مدیره فراهم گردیده لیکن از انجام وظیفه قانونی به منظور ابلاغ زمان و مکان جلسات و دعوت بنده امتناع می نمایند فلذا به جواز حاصل از بندهای 3 و 4 ماده 41 قانون بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 و اصلاحی 1377/07/05 با طرح مجدد موضوع و تقدیم اسناد و مدارک مثبته، متمنی است با التفات به شرح معروضه مسطوره و اینکه بنده بعنوان عضوی از اعضای هیات مدیره مواجه با تکالیف و وظایف قانونی بوده و در شرایطی که مشمول مقررات ماده 13 و تبصره 4 ماده 36 قانون پیش گقته نبوده و توجهاً ابلاغیه ای دائر بر مصوبه مجمع متضمن محرومیت از حضور در هیات مدیره دریافت ننموده ام ، متاسفانه بر خلاف نصوص متعدد قانونی از حضور در جلسات ممنوع گردیده ام ، دستور فرمائید به موضوع رسیدگی و نتایج حاصله را بمنظور رفع تکلیف قانونی و عندالاقتضاءپیگیری از مراجع صالحه امر به ابلاغ فرمائید. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته با تقدیم احترامات فائقه

                                                            حسین بختیاری دربالا

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 16:5  توسط عضو تعاونی  | 

سوالات اعضا

سوالات اعضا

 آیا با توجه به اطلاعیه های مکرر یک  دو  و سه و چهار

 و پنج . مبالغی که خواسته شده پرداخت گردد

و اسناد را دراختیار تعاونی قرار بدهیم یا خیر ؟؟؟؟

 

پاسخ .

 بنظر حقیر که عضو کوچکی از شما هستم و هم

اکنون عضو هیات مدیره هستم خود شما هم دانا

و هم قوانین را از من بهتر میدانید  و تاکنون هم

سکوت اینجانب از آن بوده که فردا نگویند ما

میتوانستم فلان کار را بکنیم ولی ایشان نگذاشت 

 ولی از انجا که وظیفه ام پاسخ به سوالات

اعضا محترم میباشد ......

اولا   دریافت  وجه 5 میلیون تومان از اعضا  تعاونی

که سند مالکیت بنام آنان صادر شده و حقوق مالکانه

خود را به دیگری انتقال داده اند  غیر قانونی است و

این تصمیم هیات مدیره که بدون مصوبه مجمع میباشد 

 ((  حتی اگر مصوبه مجمع هم داشت غیر قانونی بود 

 چون شرکا در زمین مشاعی نمی توانند برای شرکای

دیگر تعهدی ایجاد کنند )) اینجا سهم انتقال داده نشده

که تعاونی مدعی باشد . فلذا به اعتقاد اینجانب اگر هم

در تعاونی هزینه ای  باید انجام بشود همه باید بصورت

مساوی پرداخت کنند.

 

و دریافت این وجه  غیر قانونی ودوستانی که پرداخت

کرده اند میتوانند  از تعاونی مطالبه کنند ودر صورت عدم

پرداخت وزارت تعاون و مراجع قانونی مراجعه کنند

 

** دوم   درخصوص تحویل سند نیز اگر مدیر عامل متعهد

گردید که بمیزان سهم شما در پروژه شهید بابایی  سند

پروژه 14 هکتاری را بنام شما میزند سند را تحویل بدهید

و اگر همچنان که در جلسات مکرر هیات مدیره ایشان

تاکید دارند که اگر روزی سند 14 هکتار را بدهند بنام اعضا

زده نشود و بنام تعاونی زده  شود که بنده مخالف این

تصمیم هستم  چرا که دیگر هر کاری بخواهند انجام

میدهند و شما هیچ کاری نمی توانید بکنید لذا سند در

برا بر سند یعنی سند جدید بنام شما همزمان با تنظیم

سند بنام شهرداری انجام میشود . نه بنام تعاونی

 

*** سوم  پرداخت هزینه های انجام شده در پروژ مثل

آموزش پرورش و آتش نشانی و .....

بنظر حقیر آدم عاقل تا زمانی که سند مالکیت بنام

خودش نخورد در ملکی صاحب آن معلوم نیست میلیاردی

هزینه نمی کند

هنوز بعد از گذشت 2 سال  از توافق نامه جناب آیت الله

لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه و شهردار محترم سندی صادر نشده

و مشخص نیست شهرداری مالک است یا سپاه  یا وزارت

دفاع یا مسکن شهرسازی چه کسی متعهد به سند زدن

بنام تعاونی است  درثانی مگر شرکت اساس گستر

شرق اعلام آمادگی نکرده که خریداراست و حاضر است

کلیه هزینه های پروژه را پرداخت کند پس چه لزومی دارد

که اعضا بدهند نکته دیگر از 11 تعاونی فقط دادگستری

است که هزینه میکند و پول اعلام کرده که بدهند در حال

که هیچ تعاونی تاکنون شماره حسابی نداده و مخالقف

چنین هزینه های سنگینی هستند

 

مدیر عامل محترم در طول این مدت نتونستن از فنس

هایی که دور تا دو زمین بود محافظت کنند چگونه حالا

میخواهند از این همه هزینه کنند اگر به هر دلیلی نشود

کی پاسخگو است مدیر عاملی که کوچکترین سوالی از

او میپرسی و جواب نمیدهد .

آیا بنظر شما خریدار مخ خ ر دارد بیاید زمینی که مالک آن

هنوز معلوم نیست 500 هزار میلیارد تومان بخرد ؟؟؟

من اگر جای مدیر عامل بودم و صداقت و شفاف سازی

میخواستم بکنم حداقل هر 2 ماه یا سه ماه یک جلسه

میگذاشتم و تمام مزایا و  مشکلات را به اعضا میگفتم و

خودم تنهایی در یک اتاق سربسته بدون اینکه حتی

اعضای مورد اعتماد مجمع را مطلع کنم تصمیم نمی

گرفتم  فردا دیر نیست که تعاونی به  سرنوشت تعاونی

شفق و ..... گرفتار نشود ..

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 1:39  توسط عضو تعاونی  | 

مطالب قدیمی‌تر